Velkommen til Glutenfreelife.dk

Glutenfreelife.dk er en medlemsbaseret webshop, som giver vores medlemmer adgang til, at handle glutenfri produkter fra en lang række af de bedste producenter og leverandører på markedet. Med Glutenfreelife.dk ønsker vi, at skabe en nemmere hverdag for vores medlemmer, således at de primære indkøb af glutenfri produkter kan samles et sted.

1. Medlemskab
1.1 Et Glutenfreelife medlemskab koster kr. 29,- inkl. moms per måned.
Oprettelsen er gratis.

1.2 Dit Glutenfreelife medlemskab fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges på info@glutenfreelife.dk.
Når du afmelder medlemskabet inden den månedlige fornyelsesdato, giver du os tilladelse til at trække betaling jvf. gældende opsigelsesperiode (se “Afmelding” nedenfor). Du skal have forbindelse til internettet og bruge en webbrowser til at besøge vores hjemmeside. Her taster du ved indmeldelse en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde. Denne kan til enhver tid opdateres (“betalingsmåde”). Du kan se nøjagtige oplysninger om dit medlemskab ved at om besøge Glutenfreelife, logge ind og klikke på linket “Din konto”, som findes øverst på en hvilken som helst side på Glutenfreelife, når du er logget ind.

1.3 Dit Glutenfreelife medlemskab er personligt og giver ret til at købe ubegrænset produkter til egen og familiemæssig brug.

1.4 Du skal være fyldt 18 år for at handle på glutenfreelife.dk. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra fra dine forældre eller værge.

2. Fakturering af medlemsskab
2.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret hver den første i måneden.
Hvis du melder dig ind d. 15. i en måned vil du derfor kun blive trukket ca. 15 kr for resten af indeværende måned og herefter 29 kr. pr. måned hver den første.

2.2. Afmelding. Du kan afmelde dit Glutenfreelife medlemskab når som helst. Du betaler for dit medlemskab fra indmeldelsesdatoen, og opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage. I denne periode har man samme fordele som et aktivt medlem.

Vi yder ikke refusion for betalt medlemskab, såfremt du ikke har benyttet dit medlemskab.

For at afmelde medlemskabet skal sende en mail til info@glutenfreelife.dk. Hvis du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den kommende måned.

2.3. Betalingsmåder. Du kan ændre din betalingsmåde ved at gå til vores websted og klikke på linket “Din konto”. Hvis en betaling ikke kan afregnes på grund af udløb af dit kreditkort, utilstrækkelige midler, manglende dækning, spærring af kort eller andet, og du ikke redigerer din betalingsmåde eller afmelder din konto, kan vi suspendere dit medlemskab af Glutenfreelife, indtil vi har en gyldig betalingsmåde, og indtil eventuelle restancer er betalt. Du giver os tilladelse til at fortsætte med at fakturere betalingsmåden med eventuelle opdateringer. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For visse betalingsmåder kan udstederen af betalingsmåden afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

2.4. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde for dig den løbende måned + 30 dage, efter du har fået besked via e-mail.

3. Priser og betaling
På glutenfreelife.dk kan du benytte følgende betalingskort:

– VISA
– MasterCard

Der opkræves ikke kortafgift på glutenfreelife.dk. Vi bruger ikke forsendelse pr. efterkrav, giro eller checks.
Alle opgivne priser er i DKK og inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser og opdateres løbende.

Betaling for bestilling sker ved afgivelse af ordre i webshoppen. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Bambora i krypteret form, dvs. det kun er Bambora, som kan læse disse oplysninger. Glutenfreelife.dk har ikke adgang til oplysningerne.

3.1.Vi tilsigter at priserne i webshoppen altid er de bedst mulige og mest attraktive for vores medlemmer.
Prisen på vores produkter i webshoppen er udregnet således:

Prisen vi betaler hos producent/leverandør
+ emballageafgift
+ fragt til vores lager
+ lageromkostninger
+ andre driftsomkostninger som f.eks. markedsføring mm.
+ moms

3.2 Glutenfreelife medlemskabet er kun til din personlige brug.

4. Adgangskoder og kontoadgang
4.1. Det medlem, der oprettede Glutenfreelife kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret (“kontoejer”), har adgang til og kontrol over Glutenfreelife kontoen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå at andre opnår adgang til den, bør kontoejeren ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte kredit- eller debetkort), som er tilknyttet kontoen over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto.

4.2. Du bør være varsom i forhold til beskeder, der beder dig om kreditkort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid følsomme kontooplysninger ved at gå direkte til Glutenfreelife og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, Glutenfreelife eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

5. Gældende lov.
5.1 Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

6. Kundeservice
6.1 Tøv aldrig med at skrive eller ringe til os. Glutenfreelife har kun et ønske, og det er mange tilfredse medlemmer.

Mail: info@glutenfreelife.dk

Telefon:
MANDAG – FREDAG 16:00 ~ 19.00
LØRDAG – SØNDAG 10:00 ~ 15.00
+45 24949365

7. Ændringer i brugerbetingelserne
8.1 Glutenfreelife kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser, herunder forhøje eller sænke det månedlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst løbende måned + 30 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

8. Elektronisk kommunikation
9.1 Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.

10. Dine personlige oplysninger
For at du kan blive medlem hos Glutenfreelife, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse
– betalingskort

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig og administrere og håndtere dit medlemsskab.

Medlemsoplysningerne registreres hos Glutenfreelife og opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret ved højeste level af PCI DSS compliance standard.
Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.

Oplysningerne afgivet til Glutenfreelife videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Glutenfreelife har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Glutenfreelife, der er dataansvarlig via e-mail: info@glutenfreelife.dk.

11. Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret, regnet fra den dato du modtager varen, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i en ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Fortrydelsesretten kan udøves ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev eller e-mail; info@glutenfreelife.dk uden at angive nogen bestemt grund til fortrydelsen.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:

Glutenfreelife ApS
Viemaen 6
5700 Svendborg
E-mail: info@glutenfreelife.dk

Husk at anføre ordrenummer.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, fx drikkevarer og fødevarer, og for varer, hvor du har fjernet forseglingen/emballagen, og hvor varen af hensyn til sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt.

Som følge heraf har du eksempelvis ikke mulighed for at fortryde køb af snacks, drikke og madvarer hvis emballagen er brudt.

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os. Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt.

BEMÆRK: Du er selv ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt, valg af transportør mv. Det er dog sandsynligt, at returforsendelsen vil koste mindst det samme som dét, du selv har betalt i webshoppen for levering.

Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på hæfter du for forringelse af varens værdi. Vi anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre du har givet os instruks om andet, vil vi foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

I Danmark tilbyder vi, at du får alle de oprindelige forsendelsesomkostninger tilbage – også selvom du kun fortryder dele af et køb. Bemærk dog (som tidligere beskrevet), at du selv – ved fortrydelse – skal bære de fulde leveringsomkostninger forbundet med returnering af varen til Glutenfreelife ApS.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

12. Reklamation og klager

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt du mener, at den vare, du har modtaget, er mangelfuld.

Du skal indenfor “rimelig tid” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give Glutenfreelife ApS besked herom på e-mail til infi@glutenfreelife.dk eller på nedenstående fysiske adresse.

Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Hvis du reklamerer over en vare, skal du skriftligt beskrive manglen / fejlen og vedlægge en kopi af din faktura.

Hvis din reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan du enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, og (rimelige) fragtomkostninger refunderes til dig.

Varen sendes til:

Glutenfreelife ApS
Viemaen 6
5700 Svendborg
Mrk. Reklamation

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvis du ønsker at udøve din reklamationsret, kan du skrive en e-mail til os på følgende adresse: info@glutenfreelife.dk

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice på e-mail info@glutenfreelife.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen HER

13.  Personoplysninger og cookies
Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden, hvorpå de bruges, henvises der til vores persondatapolitik

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookiepolitik

PRIVATLIVSPOLITIK Glutenfreelife.dk

Hos Glutenfreelife.dk er vi yderst forsigtige med håndteringen af dine persondata. Vi har derfor sammensat denne liste, så du ved, hvilke personlige og brugerrelaterede oplysninger vi indsamler, når du handler hos Glutenfreelife.dk, samt hvordan vi anvender og opbevarer disse personlige data.

Glutenfreelife.dk

Websitet ejes og publiceres af:

Glutenfreelife ApS

Viemaen 6 – 5700 Svendborg

CVR.: 39602148

Telefon: +45 24949365

E-mail: info@glutenfreelife.dk

PERSONLIGE DATA

Personlige data er oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det er netop de oplysninger, du angiver, når du opretter dig som medlem i hos Glutenfreelife.dk.  Når du opretter dig som medlem, bliver du spurgt, om du giver samtykke til, at vi anvender dine personlige oplysninger. Du kan derfor først blive medlem, når du har sagt ja til dette. Når du er blevet medlem, er du dermed oprettet i vores kundekartotek. Dine oplysninger bliver derfor kun tilgængelig for medarbejdere hos Glutenfreelife.dk. Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så vi kan sende dig dine varer samt have mulighed for at kontakte dig på henholdsvis e-mail og telefon. Ifølge den danske bogføringslov skal disse oplysninger desuden arkiveres i 5 år, for at vi kan opfylde visse forretningsbestemmelser. For du kan modtage dine varer vil nogle af disse fortrolige oplysninger være tilgængelige for en tredjepart, heriblandt bank, logistik og transport, som anvender disse data med henblik på levering, emballage samt betaling. Denne tredjepart må derfor kun anvende dine data til at udføre deres respektive opgaver i forbindelse med køb og levering af dine varer. Yderligere anvendelse af dine data er derfor ikke tilladt.

Du har til enhver tid mulighed for at opsige dit medlemskab hos Glutenfreelife.dk jf. gældende abonnementsbetingelser. Når du opsiger dit medlemsskab vil dine persondata blive fjernet fra vores kundekartotek. Derudover har du, i bestemmelse med GPDR, ret til at få oplyst hvilke data Glutenfreelife.dk har på dig

Glutenfreelife.dk profil

Når du opretter dig som medlem, får du din helt egen Glutenfreelife profil, hvor du har mulighed for at gå ind og rette dine personlige oplysninger. Til denne profil har du et personligt login, hvor brugernavnet er din e-mail og adgangskoden er selvvalgt. Denne adgangskode er privat, og derfor kan medarbejdere hos Glutenfreelife ikke se din personlige adgangskode.